ส้มตำ
แคลอรี่
50
เวลาเตรียมอาหาร
10 นาที
เวลาปรุงอาหาร
10 นาที
เสิร์ฟ
2
ส่วนผสม
ส้มตำ
วิธีทำ

ส้มตำ

เคล็ดลับ

-