รางวัล ในด้านการจัดระบบการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 จากกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัล ในด้านการจัดระบบการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 จากกระทรวงพลังงาน และเป็นบริษัท 1 ใน 10 จาก 50 บริษัททั่วประเทศ ที่โรงงานมีผลงานการปรับปรุงด้านพลังงานดี และการจัดการพลังงาน โดยมีคุณวินัย มีสุข Engineer Manager เป็นตัวแทนครอบครัวเด็กสมบูรณ์เข้ารับรางวัลแห่งความภูมิใจในครั้งนี้

LATEST NEWS

ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...
เด็กสมบูรณ์ ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการงานคุ้มครองผ ...