"เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 2" โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ ตราเด็กสมบูรณ์   ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม " ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ อุปกรณ์การเรียน ทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ พร้อมเสริมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน และความทรงจำดีๆ ให้กับน้องๆ ตลอดทั้งวัน  ณ โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

LATEST NEWS

ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...
เด็กสมบูรณ์ ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการงานคุ้มครองผ ...